Concert gratuït dins el cicle de clàssica Resonare

Dissabte 20 de febrer a les 18:30h a l’Església de Sant Martí de Provençals, Plaça Ignasi Juliol s/n.

Conjunt Atria Resonare