Membres

 Fotos: Anna Crespo i Toni Ricart

Altres artistes que també han participat amb el Conjunt Atria:


L’equip tècnic de la maqueta: