Dani Álvarez

Dani Álvarez és fotògraf i músic. Format com a fagotista al Conservatori Municipal de Barcelona, actualment és cantant a Venancio y los Jóvenes de Antaño i a la formació Álvarez-Balcázar-Llombart. Ha tocat amb Sergi Sirvent, Santi Careta, Marcel·lí Bayer, Oriol Roca o Bartolomeo Barenghi, entre d’altres.

Fotògraf autodidacte, va començar a fer fotos de concerts el 2011, amb especial predilecció pels músics de jazz de Barcelona. Les seves imatges es poden trobar a diversos CDs de companys músics (Sirvent, Bayer, Walk Tall, Bridges Trio, Coetus, Mariola Membrives, etc.) i s’han pogut veure a les exposicions monogràfiques “The way you look tonight: jazz ara i aquí” (La Ramona, Bcn, 2013) i “En què pensen els músics” (Galeria Artèria, Estival de Jazz d’Igualada, 2015). Ha tocat amb Sergi Sirvent, Santi Careta, Marcel·lí Bayer, Oriol Roca o Bartolomeo Barenghi, entre d’altres.

Per a més informació: www.wayyoulooktonight.wordpress.com