Lluís Bertran

Nascut a Barcelona (1988). Premi de la Universitat Ramon Llull de Barcelona per un Treball de Recerca de Batxillerat sobre el compositor francès del segle XVII Sébastien de Brossard (2006), estudià musicologia a la Universitat de Paris-Sorbonne, on obtingué un títol de màster amb una tesina sobre la recepció i la creació musical a Espanya durant la segona meitat del segle XVIII a través dels trios de corda de Gaetano Brunetti (2011). Actualment desenvolupa una tesi doctoral centrada en els espais musicals a la Barcelona de la Il·lustració, cotutel·lada per Thierry Favier (Universitat de Poitiers) i Miguel Ángel Marín (Universitat de La Rioja). Col·labora des de 2009 amb el grup de recerca I+D “Música en España en la Edad Moderna: composición, recepción e interpretación”, amb seu a la Universitat de La Rioja, i ha realitzat diversos períodes de treball al prestigiós Centre de Musique Baroque de Versailles (França). A més d’alguns articles científics, és autor de l’edició crítica de 12 trios de corda de Gaetano Brunetti (2012).