Marc Sumsi

Nascut a Barcelona l’any 1991, cursa el Grau Professional al Conservatori de Terrassa en l’especialitat de piano, on acaba els estudis amb premi d’honor de Piano i de Música de Cambra. Posteriorment cursa el Grau Superior al Conservatori del Liceu amb Miquel Farré. Finalitza aquests estudis l’any 2013 obtenint el primer premi de piano de la quarta edició dels Premis extraordinaris.

Ha actuat en diverses edicions del Festival Internacional de Música de Matadepera, al XVII Cicle de Concerts del Claustre de Sant Domènec de Peralada i també a Barcelona, dins la Primavera Cultural 2011, i en el marc de la Universitat de Barcelona (febrer de 2012). Paral·lelament als estudis d’interpretació ha rebut classes de composició a càrrec de Benet Casablancas.

Com a clavecinista ha participat en la XXXVa i XXXVIa edició del Curs Internacional de Música Antiga de Daroca, rebent classes d’Olivier Baumont. Ha actuat al Museu de la Música de Barcelona dins el cicle “Silenci, fem música” (març 2014). També ha participat en diverses ocasions en el Gran Conjunt de Música Antiga de l’Esmuc, oferint concerts a Barcelona, Terrassa i el Prat del Llobregat.

Actualment amplia la seva formació musical cursant el Màster d’Interpretació de la Música Antiga, Musicologia i Educació Musical a l’Escola Superior de Música de Catalunya, amb els professors Béatrice Martin i Luca Guglielmi.